Academia Credis

Iniţiere în Test Automation: REST API & UI 

organizat în parteneriat cu Academia Testării

 

 

Descrierea cursului


Iniţiere în Test Automation: REST API & UI abordează noţiuni practice necesare pentru a susţine și a supraviețui unei sarcini de testare automată. Cursul este alcătuit din trei părţi:

 

 1. Fundamentals of Java: dobândirea cunoştintelor de programare în limbajul Java
 2. Automation Website Testing with Selenium WebDriver: automatizarea actiunilor manuale ale unui end-user
 3. REST API Testing with Rest-Assured: înţelegerea serviciilor REST şi automatizarea testelor de API

 

Cui se adresează?

Persoanelor care au deja cunoştinţe de software testing (manual testing sau game testing) şi doresc să înceapă o carieră în domeniul testării automate.

Ce vei invăța:

 • Noţiunile de bază ale limbajului de programare Java
 • Automatizarea testelor de UI cu Selenium WebDriver
 • Configurarea proiectelor de tip Maven cu TestNG
 • Automatizarea testelor de API cu Rest-Assured
 • Lucrul cu mediul de dezvoltare Intellij
 • Testarea serviciilor REST cu Postman
 • Troubleshooting şi debugging
 • Tipuri de validări

Programă


Curs 1 - Java Fundamentals


What is Java?
My First ‘Hello, World!’ Application
How Java Works?
Java Comments
Basic Data Types
String
Operators
Types of Errors


Curs 2 - Java Control Flow Statements and Arrays


Decision-Making Statements
Looping Statements
Branching Statements
Arrays


Curs 3 - Java OOP Concepts

What is an Object?
What is a Class?
Access Modifiers
OOP Concepts
Inheritance
Encapsulation
Polymorphism
Abstraction

 

Curs 4 - Java Collections and Exceptions


What is an Interface?
List Interface and ArrayList Class
Map Interface and HashMaps Class
Handling Exceptions


Curs 5 - Getting Started with Selenium for Automated Website testing


What is Automated Testing?
Why and When to Automate?
What to Automate?
Automated Testing Process
Benefits of Automated
Backend vs Frontend Testing
Challenges of Automated UI Testing
Key Features of Automated UI Testing Tool
Intro Selenium (IDE, RC, WebDriver)
Setting Up a Selenium-WebDriver Project
Intro Maven
Intro TestNG
Locate and Use Web Elements - Authentication Form
Run Tests


Curs 6 - Getting Started with Selenium for Automated Website testing (continue)


Selenium Xpath Locator
Use properties file
Locate and Use Web Elements
- Checkbox
- Dropdown
- Alerts
- Multiple Windows
- Frames
- Get Screenshot on Fail


Curs 7 - Getting Started with Selenium for Automated Website testing (continue)


TestNG groups
TestNG parallel execution from testng.xml
TestNG @Parameters from testng.xml
TestNG @DataProvider
slf4j logger
Locate and Use Web Elements
- File Upload
- File Download
- Validation Method - Assert File is Downloaded

- Validation Method - Assert File Content
- Dynamic Content with Implicit Wait
- Dynamic Controls with Explicit Wait


Curs 8 - Selenium Practice Session


Curs 9 - Selenium Exam


Curs 10 - Fundamentals of REST Services and REST API Testing


What is REST?
REST and HTTP: Client-Server
Understanding URL
Components of HTTP Request-Response
HTTP Methods
HTTP Status Codes
HTTP Headers
Resource in REST – JSON Format
What is REST API Testing?
API Testing – Automation Process
Swagger
Postman


Curs 11 - REST API Testing with Rest-Assured


Setting Up a Rest-Assured Project
Handling Request Specifications and HTTP Headers
Generate Basic Authentication Token
Read JSON files
Automate first REST calls
TestNG @DataProvider


Curs 12 - REST API Testing with Rest-Assured (continue)


Use dynamic ids
Automate Positive Test Scenarios
Automate Negative Test Scenarios
How to identify bugs
Debugging


Curs 13 - Rest API Testing with Rest-Assured Practice Session


Curs 14 - Rest API Testing with Rest-Assured Exam

14 laboratoare a câte 3 ore

8-10 participanți

Persoane fizice:
2500 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
2500 Lei

Persoane juridice:
5000 Lei