Academia Credis

Microsoft Excel 2013 - Nivelul 1

 

Cui se adresează cursul?

Cursul Microsoft Excel - Nivelul 1 se adresează acelor persoane care au cunoștințe de utilizare a calculatorului și doresc să își însușească abilități de lucru cu instrumente profesionale de calcul tabelar.

De ce să urmezi acest curs în cadrul Academiei Credis?

  • Pentru că formăm grupuri mici (între 8-12 participanți) în vederea menținerii calității laboratoarelor- ceea ce permite instructorului să acorde mai mult timp fiecărui cursant în parte și să răspundă întrebărilor ce pot apărea pe parcursul cursului.
  • Pentru că fiecare cursant are acces individual la calculator. Cursul este în întregime unul practic, fiecare modul fiind însoțit de fișiere de lucru, demonstrații și exerciții. Fiecare participant lucrează individual pe dispozitivul pus la dispoziție în sala de curs.

 

Modul de desfășurare

Acest curs se desfășoară Sâmbătă în intervalul orar 10:00 - 14:00 pe durata a 3 săptămâni. Fiecare laborator are 4 ore de activități practice.

Clasa va fi programată în momentul în care se va atinge numărul minim de 8 participanți la curs.

 

Cod Excel Basic: 50544AC.

 

Structura cursului

Săptămâna 1

1. Elemente introductive

Deschiderea unui registru de calcul

Salvarea unui registru de calcul

Închiderea unui registru de calcul

Redenumirea unui registru de calcul

Familiarizarea cu meniul

Înțelegerea mecanismului unei baze de date

 

2. Operațiuni cu linii și coloane

Ștergerea conținutului unei celule

Modificarea conținutului unei celule

Selectarea unei coloane/ unei linii

Inserarea unei coloane/ unei linii

Ștergerea unei coloane/ unei linii

Copierea unei coloane/ unei linii

Mutarea unei coloane/ unei linii

Hide coloană/ linie

Unhide coloană/ linie

 

3. Operațiuni cu foile de calcul

Inserarea unei foi de calcul

Ștergerea unei foi de calcul

Redenumirea unei foi de calcul

Colorarea unei foi de calcul

 

4. Formatarea celulelor

Number

Alignment

Alignment – Wrap text

Alignment – Merge & Center

Font

Border

Fill

Freeze Panes

 

5. Formatarea condiționată

Highlight Cells Rules

Top/ Bottom Rules         

Data Bars

Color Scales

 

Săptămâna 2

6. Sortări și filtre

Sortarea după un singur criteriu

Sortarea după criterii multiple

Filtru simplu

Text Filters

Filter by Color

 

7. Funcții uzuale

Utilizarea operatorilor matematici în formule (+, -, /, *)

Funcții predefinite

SUM

AVERAGE

MAX

MIN

IF

Copierea formulelor în aceeași foaie de calcul

Copierea formulelor în foi de calcul diferite

Trimiteri la o altă foaie de calcul

 

Săptămâna 3

8. Grafice

Tipuri de grafice

Crearea unui grafic

Formatarea unui grafic

Modificări în baza de date a graficului

 

8. Recapitulare


Toate notiunile prezentate sunt insotite de aplicatii practice in cadrul laboratoarelor.

Este bine de știut că pentru fiecare capitol de mai sus trebuie alocate 4 ore de studiu individual.

 

3 laboratoare a câte 4 ore

12-18 participanți

Persoane Fizice:
450 Lei

Elevi, studenți și someri:
450 Lei

Persoane Juridice:
900 Lei