Academia Credis

Programare Web I (Tehnologii web)

1. Detalii generale

Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a proiecta și dezvolta pagini web, animații, stilizări deosebite folosind cele mai noi tehnologii din domeniul web: HTML5 și CSS3.

JavaScript este limbajul de scripting folosit intensiv, în prezent, în web. HTML5 reprezintă cea mai nouă versiune de HTML, ceea ce va deveni următorul standard, cel mai probabil începând cu anul acesta. CSS3 reprezintă cea mai nouă versiune de CSS, care oferă posibilitatea lucrului pe module. Împreună, toate aceste tehnologii vă oferă cele mai noi soluții pentru realizarea de pagini web, animații, stilizări deosebite, etc.

Cursul va începe cu prezentarea noțiunilor de HTML5, continuând cu CSS3 și apoi JavaScript, accentul punându-se pe noutățile cu care vin aceste tehnologii, relația dintre aceste tehnologii, precum și îmbinarea lor, şi are ca scop aducerea cursantului la un nivel începător-mediu.

Detalii Curs

Fiecare cursant beneficiază de un set dedicat de echipamente. Cursul este format din 10 laboratoare, durata fiecărui laborator este 2 ore, timp în care vor fi prezentate noțiuni teoretice și practice.

2. Prezentarea tehnologiilor utilizate in acest curs

HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language revizia a 5-a) este un limbaj pentru structurarea și prezentarea conținutului oricărei aplicații web. HTML5 își propune să însumeze nu numai HTML4, dar și XHTML1 și DOM2HTML.

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. CSS3 reprezintă un upgrade ce aduce câteva atribute noi și ajută la dezvoltarea noilor concepte in web design.

JS 

JS (JavaScript) este un limbaj de programare orientat obiect bazat pe conceptul prototipurilor. Este folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, codul Javascript din aceste pagini fiind rulat de către browser.

3. Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să își creeze / stilizeze propria aplicație web;
Celor care doresc să învețe să folosească cele mai populare tehnologii de creare a paginilor web;
Celor care doresc sa aprofundeze tehnologiile din domeniul web.

4. Competențe dobândite

Studenții care finalizează acest curs vor fi capabili:

Să implementeze o aplicație web statică pe baza unor specificații folosind HTML, CSS și JavaScript/jQuery;
Să instaleze si configureze librarii open-source într-o aplicație web;
Să dezvolte într-un mediu web cu toate tehnologiile implicate în proces: 
                    o editor de text;
                    o browserele IE, FF Mozilla și Gogle Chrome și extensiile aferente;
                    o unelte de validare HTML și CSS;
                    o unelte pentru debug de cod HTML, CSS și JavaScript/jQuery.

5. Prerechizite

Noțiuni elementare de HTML, CSS și JavaScript.

6. Laboratoare

Laboratorul 1: HTML Basics

- Introducere și obiective
- Noțiuni fundamentale
- Elemente și tag-uri HTML (liste, tabele, formulare)
- Atribute HTML
- W3C. Standarde.
- Aplicație
 

Laboratorul 2: HTML5

- Istoric și prezentare HTML5
- Elemente, atribute și evenimente noi
- Avantaje HTML5
- Validare HTML5
- Așezarea în pagina
- Aplicație
 

Laboratorul 3: Sintaxa HTML și organizarea conținutului

- Elemente de sintaxa în HTML5
- Componentele și structura unei pagini web
- Organizarea semantică a paginilor
- HTML5 micro-data
- Search Engine Optimization
- Aplicație
 

Laboratorul 4: CSS Basics

- Introducere și obiective
- Noțiuni fundamentale
- Sintaxa CSS
- Selectori
- Box Model
- Aplicație
 

Laboratorul 5: CSS3

- Istoric și prezentare CSS3
- Noutăți si avantaje CSS3
- Reguli de precedenta
- Stilizarea elementelor HTML
- Validare CSS
- Aplicație
 

Laboratorul 6: CSS3

- Media queries
- Pseudo-classes
- Tranziții si Transformări
- Animații
- Librarii CSS (Bootstrap)
- Aplicație
 

Laboratorul 7: JavaScript Basics

- Introducere și obiective
- Noțiuni fundamentale
- Sintaxa și Utilizare
- Variabile. Tipuri de date.
- Operatori
- Aplicație
 

Laboratorul 8: JavaScript

- Structuri de control
- Funcții
- Evenimente
- DOM HTML, DOM CSS
- Stilizare și animații
- Aplicație
 

Laboratorul 9: jQuery

- Framework-uri vs. Librarii JavaScript
- Introducere jQuery/jQuery UI
- Sintaxa jQuery
- Ajax
- Plugin-uri jQuery
- Aplicație
 

Laboratorul 10: Aplicație

- HTML5 Tips & Tricks
- CSS3 Tips & Tricks
- Javascript Tips & Tricks
- jQuery Tips & Tricks
- Responsive design Tips & Tricks
- Aplicație
 

Certificări recunoscute internațional

Zend PHP 7 Certification

MySQL 5 Certification

Clase

Cursul Locuri libere Localitate Data limită înscriere Data de început a cursului
Programare Web 1 Luni&Miercuri18.00-20.30 Septembrie 10 Bucuresti 30/07/2018 03/09/2018
Web Developer Luni 19.30-21.30; Samb 10.00-12.00 Ianuarie 10 Bucuresti 30/09/2018 14/01/2019

* Plata cursurilor se poate face fie integral la inscriere fie in doua transe egale din care prima la inscriere si cea de-a doua inaintea examenului final.
* Plata se poate face cu cardul sau prin OP sau cash la sediul academiei din Bd. Timișoara, Bucuresti.
* Pentru plata prin OP va rugam sa contactati academia pentru a primi informatiile necesare.

10 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
800 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
600 Lei

Persoane juridice:
1600 Lei