Academia Credis

Programare Web I (Tehnologii web)

Descriere

Primul modul face o introducere în lumea programării web și oferă cunoștințele necesare pentru a dezvolta partea de front-end a unei aplicații.
Modulul este structurat in 12 laboratoare.

Competențe dobândite

● Crearea și utilizarea paginilor Web
● Implementarea unui design responsive
● Noțiuni de programare de baza
● JavaScript
● Interacțiunea cu un server web

Cerinte

Dorința de a invăța. :)

Structura laboratoarelor

1. Programarea Web - Introducere
a. Structura unei pagini Web
b. Taguri HTML
c. Elemente structurale
d. Taguri uzuale(title, meta, h, p, div, span, a, br, hr, etc)
e. Folosirea inspectorului

2. HTML
a. Tabele
b. Liste
c. Formatarea textului
d. Document Object Model
e. Noțiuni suplimentare*
i.  Standarde HTML
ii. HTML5
iii. Search Engine Optimization
iv. HTML5 micro-data


3. CSS - Introducere
a. Prezentare CSS. Sintaxa
b. Stiluri inline
c. Reguli CSS
d. Clase și Id-uri
e. Stilizare elemente (culori, text, etc)


4. CSS - Organizare în pagină
a. Fișiere externe CSS
b. Box model
c. Display
d. Floating
e. Poziționarea elementelor


5. CSS - Responsive design
a. Media queries
b. Bootstrap
c. Noțiuni suplimentare*
i. Ordinea aplicării regulilor CSS
ii. CSS  - Mostenire
iii. Mobile first design
iv. Flexbox
v. Animații
vi. Less


6. JavaScript - Introducere. Noțiuni de programare
a. Accesarea și alterarea elementelor HTML
b. Variabile
c. Tipuri de date
d. Operatori
e. Tablouri


7. Funcții
a. Structuri de control
b. Funcții
c. Operații cu șiruri de caractere și tablouri


8. Noțiuni elementare JavaScript
a. Obiecte
b. Obiectele predefinite window și document
c. Noțiuni suplimentare:
i. Structuri de date (liste, cozi, stive, grafuri, arbori)


9. jQuery - Introducere
a. Sintaxa
b. Selectori
c. Alterarea DOM-ului
d. Evenimente
e. jQuery UI
f. Noțiuni suplimentare:*
i. Plugin-uri jQuery


10. Programarea asincronă
a. Timeouts
b. Intervals
c. AJAX
d. JSON
e. Interacțiunea cu un API


11. Framework-uri JavaScript
a. React.js - prezentare generala
b. Crearea componentelor
c. Integrarea într-o aplicație existentă


12. Aplicație
a. Responsive design
b. Utilizarea puglin-urilor jQuery
c. Folosirea evenimentelor DOM

*Noțiunile suplimentare reprezintă îndrumări din partea trainerului pentru studiu individual.  

Certificări recunoscute internațional

Microsoft Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 mai multe detalii aici.

12 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
900 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
800 Lei

Persoane juridice:
1800 Lei