Academia Credis
În această perioadă, toate cursurile noastre se desfășoară în format live virtual, cu instructor. #StaySafeAndKeepLearning

Microsoft Excel Curs Complet

 
 

Cui se adresează cursul?

Cursul Microsoft Excel se adresează acelor persoane care au cunoștințe de utilizare a calculatorului și doresc să își însușească abilități de lucru cu instrumente profesionale de calcul tabelar.

De ce să urmezi acest curs în cadrul Academiei Credis?

  • Pentru că formăm grupuri mici (între 8-12 participanți) în vederea menținerii calității laboratoarelor- ceea ce permite instructorului să acorde mai mult timp fiecărui cursant în parte și să răspundă întrebărilor ce pot apărea pe parcursul cursului.
  • Pentru că fiecare cursant are acces individual la calculator. Cursul este în întregime unul practic, fiecare modul fiind însoțit de fișiere de lucru, demonstrații și exerciții. Fiecare participant lucrează individual pe dispozitivul pus la dispoziție în sala de curs.

 

Modul de desfășurare

Acest curs se desfășoară luni, miercuri șî sâmbătă în intervalul orar 18:30-21:00 (luni&miercuri) și  9:00 - 13:00 (sâmbăta) pe durata a 2 săptămâni. Fiecare laborator are 2,5 ore, respectiv 4 ore de activități practice.

Clasa va fi programată în momentul în care se va atinge numărul minim de 8 participanți la curs.

 

Structura cursului
 

Elemente introductive

Deschiderea unui registru de calcul

Salvarea unui registru de calcul

Închiderea unui registru de calcul

Redenumirea unui registru de calcul

Familiarizarea cu meniul

Înțelegerea mecanismului unei baze de date


Coloane și linii

Selectarea unei coloane / unei linii

Inserarea unei coloane / unei linii

Ștergerea unei coloane / unei linii

Delete tastatură / Delete mouse

Copierea unei coloane / unei linii

Mutarea unei coloane / unei linii

Hide coloană / linie

Unhide coloană / linie

Dimensiunea unei coloane / unei linii


Foi de calcul

Inserarea unei foi de calcul

Ștergerea unei foi de calcul

Foi de calcul alăturate / foi de calcul nealăturate

Redenumirea unei foi de calcul

Colorarea unei foi de calcul

Operarea unor modificări comune

Hide foi de calcul

Unhide foi de calcul

Copierea unei foi de calcul într-un alt registru de calcul

Mutarea unei foi de calcul într-un alt registru de calcul

Formatarea celulelor

Number

Alignment

Alignment – Wrap text

Alignment – Merge & Center

Font

Border

Fill

Freeze Panes


Sortări și filtre

Sortarea după un singur criteriu

Sortarea după criterii multiple

Filtru simplu

Filter by Color

Lucrul cu informațiile din filtru


Formatarea condiționată

Highlight Cells Rules

Top / Bottom Rules         

Data Bars

Color Scales

Manage Rules

Clear Rules


Operatori matematici / funcții predefinite

Utilizarea operatorilor matematici (+, -, /, *)

SUM

AVERAGE

MAX

MIN

IF

Referințe (relative, absolute, mixte)

Funcții derivate

NESTED IF

SUMIF

SUMIFS

AVERAGEIF

AVERAGEIFS

COUNTIF

COUNTIFS

COUNTA

COUNTBLANK


Funcții logice

AND

OR


Funcții complexe

VLOOKUP

HLOOKUP

INDEX

MATCH


Funcții text

CONCATENATE

LEFT

RIGHT

LEN

SEARCH

SUBSTITUTE

MID

UPPER

LOWER

PROPER

 

Funcții dată calendaristică

DAY

MONTH

YEAR

TODAY

WEEKDAY

DATEDIF

Operații cu date calendaristice


Grafice

Tipuri de grafice

Crearea unui grafic

Elementele unui grafic

Formatarea unui grafic

Modificări în baza de date a graficului


Tabele pivot

Crearea unui tabel pivot

Înțelegerea componentelor

Înțelegerea mecanismului de funcționare

Actualizarea datelor

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Introducere VBA

Înregistrare macro

Introducere în VBA


Tricks

F5

Text to Columns

Remove Duplicates

Tipuri de erori

Gridlines

Advanced Filter

MTD – Month to date

YTD – Year to date

Lucrul cu intervale numerice

 


Toate notiunile prezentate sunt insotite de aplicatii practice in cadrul laboratoarelor.

Este bine de știut că pentru fiecare capitol de mai sus trebuie alocate 4 ore de studiu individual.

 

6 laboratoare a câte 2,5/4 ore

8-12 participanți

Persoane fizice:
550 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
450 Lei

Persoane juridice:
1100 Lei