Academia Credis

Programare Web II - (PHP 5.5 Beginner)

Descriere

În cele 12 laboratoare ale modulului 2, cursanții vor invăța să creeze partea de backend a unei aplicații web, folosind ca tehnologii principale PHP și MySQL. În plus, se prezintă principiile proiectării unei baze de date și principiile uzuale de securitate.

Competențe dobândite

● Proiectarea unei baze de date
● Folosirea protocolului HTTP
● Colectarea datelor de la utilizatori folosind formulare
● Noțiuni de securitate web

Cerințe

● Noțiuni elementare de HTML, CSS și JavaScript
● Noțiuni generale de programare
● Este recomandată parcurgerea cursului de Programare Web I

Structura

1. Modelul client-server
a. Aplicatiile organizare pe trei niveluri
b. Interacțiunea cu un server web


2. PHP - Introducere
a. Structura unui script PHP
b. Integrarea PHP cu HTML
c. Tipuri de date
d. Constante
e. Variabile globale
f. Noțiuni suplimentare
i. Setare mediu de lucru (XAMPP)


3. PHP - Funcții predefinite
a. Vectori asociativi
b. Funcții pentru șiruri de caractere
c. Funcții pentru vectori


4. Sistemul de fișiere
a. Organizarea scripturilor
b. Sistemul de fișiere
c. Operații cu fișiere
d. Noțiuni suplimentare*
i. Noutăți aduse de PHP 7
ii. Extensii PHP
iii. Xdebug
iv. Composer
v. Cron jobs


5. Hypertext Transfer Protocol
a. Structura unui mesaj HTTP
b. Metode
c. Coduri de stare
d. Tratarea erorilor HTTP


6. Formulare
a. Crearea formularelor
b. GET vs POST
c. Validarea input-ului
d. Persistența datelor


7. MySQL - Introducere
a. Bazele de date relaționale
b. Structura unei baze de date
c. Crearea unei tabele
d. Inserarea datelor
e. Interogări simple


8. Conectarea la baza de date folosind PHP
a. Modificarea si stergerea datelor
b. Executarea interogarilor si procesarea datelor folosind PHP


9. Relații între tabele
a. SQL Joins
b. Proiectarea unei baze de date
c. Noțiuni suplimentare*
i. Alterarea structurii unei baze de date
ii. Indecsi
iii. Reguli de normalizare
iv. ACID


10. Sesiuni
a. Sesiuni
b. Cookies
c. Operații cu valori de tip Date


11. Securitate
a. Basic access authentication
b. Administrarea parolelor
c. HTTPS


12. Aplicație
a. Crearea unei baze de date relaționale
b. Formulare pentru adăugarea/editarea datelor
c. Autentificare

 

 *Noțiunile suplimentare reprezintă îndrumări din partea trainerului pentru studiu individual.  

12 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
900 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
800 Lei

Persoane juridice:
1800 Lei