Academia Credis
În această perioadă, toate cursurile noastre se desfășoară în format live virtual, cu instructor.

Programare Web II - (PHP 7.4 Beginner)
 

1. Detalii generale
 

Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a proiecta și dezvolta aplicații web dinamice folosind cele mai noi tehnologii: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 5.5 și MySQL.
 
Cursul va începe cu o recapitulare a noțiunilor de HTML5, CSS3 și JavaScript. In continuare vom pune accentul pe PHP si MySQL, relația dintre aceste tehnologii, precum și îmbinarea lor.
 
Acest curs are ca scop aducerea cursantului la un nivel începător-mediu in PHP/MySQL.
 
1.1. Detalii Curs
 
Fiecare cursant beneficiază de un set dedicat de echipamente. Cursul este format din 14 laboratoare, durata fiecărui laborator este 2 ore, timp în care vor fi prezentate noțiuni teoretice și practice.
 
2. Prezentarea tehnologiilor utilizate in acest curs
2.1. HTML5
 
HTML5 (HyperText Markup Language revizia a 5-a) este un limbaj pentru structurarea și prezentarea conținutului oricărei aplicații web. HTML5 își propune să însumeze nu numai HTML4, dar și XHTML1 și DOM2HTML.
 
2.2. CSS3
 
CSS (Cascading Style Sheets) este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. CSS3 reprezintă un upgrade ce aduce câteva atribute noi și ajută la dezvoltarea noilor concepte in web design.
 
2.3. JS
 
JS (JavaScript) este un limbaj de programare orientat obiect bazat pe conceptul prototipurilor. Este folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, codul Javascript din aceste pagini fiind rulat de către browser.
 
2.4. PHP
 
PHP este un limbaj de programare server-side ușor de învățat și de implementat, special creat pentru dezvoltarea aplicațiilor web.
 
2.5. MySQL
 
MySQL este cel mai popular sistem de management open-source al bazelor de date relaționale. Bazele de date MySQL reprezintă prima opțiune în dezvoltarea aplicațiilor web, reprezentând componenta centrală a pachetului open-source LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python).
 
 
3. Cui se adresează cursul?
 
 • Persoanelor care doresc să își stilizeze propria aplicație web
 • Celor care doresc să învețe să folosească cele mai populare tehnologii de creare a paginilor web
 • Celor care nu au mai programat în PHP și doresc să învețe acest lucru într-un mod practic, prin aplicații
 • Celor care știu PHP, însă nu îl stăpânesc bine
 • Celor care doresc să aprofundeze programarea web
 • Celor care vor să își creeze propria aplicație Web 2.0
   
4. Competențe dobândite
 
Studenții care finalizează acest curs vor fi capabili:
 
 1. Să implementeze o aplicație web dinamică pe baza unor specificații folosind HTML, CSS, JavaScript/jQuery, MySQL și PHP 5.5
 2. Să instaleze si configureze librarii open-source într-o aplicație web
 3. Să dezvolte într-un mediu web cu toate tehnologiile implicate în proces:
 • editor de text
 • browserele IE, FF Mozilla și Gogle Chrome și extensiile aferente
 • unelte de validare HTML și CSS
 • unelte pentru debug de cod HTML, CSS și JavaScript/jQuery
   
5. Prerechizite
 
 • Noțiuni elementare de HTML, CSS și JavaScript
 • Noțiuni generale de programare
 • Conceptele generale privind bazele de date
 • Este recomandata parcurgerea cursului de Programare Web I
   
6. Laboratoare
 
 

Laborator 1

 

Introducere. Introducere si obiective. Descriere pe scurt a tehnologiilor folosite. Bazele serverului web si http-ului. Extensii si configurare php. Configurare proiect. Sintaxa php. Variabile si variabile globale. Constante.
 


Laborator 2

 

PHP Basics. Tipuri de date: string, integer, float, bool, array, object, resource, null. Operatori.
 


Laborator 3

 

Vectori. Vectori numerici. Vectori asociativi. Vectori multidimensionali. Operatii si functii pentru lucrul cu vectori.
 


Laborator 4

 

Structuri de control. Structuri conditionale: if, if else, if else if…, switch. Structuri repetitive: while, do while, for, foreach.
 


Laborator 5

 

Functii. Functii predefinite, anonime, simple si cu parametri.
 


Laborator 6

 

Functii. Declararea tipului parametrilor si a rezultatului returnat. Pasarea parametrilor prin referinta catre functii.
 


Laborator 7

 

Baze de date. Introducere si obiective. Elemente de baza ale SQL. Baze de date relationale. Design-ul unei baze de date.
 


Laborator 8

 

MySQL. DDL (Data Definition Language) si DML (Data Manipulation Language). Tipuri de date. Indexi. Îmbinarea cu PHP.
 


Laborator 9

 

Formulare. Prelucrare formulare. Persistenta datelor. Validare campuri. Metodele GET si POST.
 


Laborator 10

 

Sistemul de fisiere. Operatii cu fisiere si directoare. Organizare si drepturi de acces. Fluxuri.
 


Laborator 11

 

Caracteristici web. Sesiuni. Cookies. Headere HTTP. Coduri de stare HTTP.
 


Laborator 12

 

Securizarea aplicatiilor web. Securizarea inputului. Securizarea outputului. Managementul erorilor.
 

 

 *Noțiunile suplimentare reprezintă îndrumări din partea trainerului pentru studiu individual.  

12 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
900 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
800 Lei

Persoane juridice:
1800 Lei