Academia Credis

Programare Web II - (PHP 5.5 Beginner)

1. Detalii generale

Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a proiecta și dezvolta aplicații web dinamice folosind cele mai noi tehnologii: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 5.5 și MySQL.

Cursul va începe cu o recapitulare a noțiunilor de HTML5, CSS3 și JavaScript. În continuare vom pune accentul pe PHP si MySQL, relația dintre aceste tehnologii, precum și îmbinarea lor. Acest curs are ca scop aducerea cursantului la un nivel începător-mediu în PHP/MySQL.

Detalii Curs

Fiecare cursant beneficiază de un set dedicat de echipamente. Cursul este format din 14 laboratoare, durata fiecărui laborator este 2 ore, timp în care vor fi prezentate noțiuni teoretice și practice.

2. Prezentarea tehnologiilor utilizate în acest curs

HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language revizia a 5-a) este un limbaj pentru structurarea și prezentarea conținutului oricărei aplicații web. HTML5 își propune să însumeze nu numai HTML4, dar și XHTML1 și DOM2HTML.

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. CSS3 reprezintă un upgrade ce aduce câteva atribute noi și ajută la dezvoltarea noilor concepte în web design.

JS

JS (JavaScript) este un limbaj de programare orientat pe conceptul prototipurilor. Este folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, codul Javascript din aceste pagini fiind rulat de către browser.

PHP

PHP este un limbaj de programare server-side ușor de învățat și de implementat, special creat pentru dezvoltarea aplicațiilor web.

MySQL

MySQL este cel mai popular sistem de management open-source al bazelor de date relaționale. Bazele de date MySQL reprezintă prima opțiune în dezvoltarea aplicațiilor web, reprezentând componenta centrală a pachetului open-source LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python).

3. Cui se adresează cursul?

• Persoanelor care doresc să își stilizeze propria aplicație web;
• Celor care doresc să învețe să folosească cele mai populare tehnologii de creare a paginilor web;
• Celor care nu au mai programat în PHP și doresc să învețe acest lucru într-un mod practic, prin aplicații;
• Celor care știu PHP, însă nu îl stăpânesc bine;
• Celor care doresc să aprofundeze programarea web;
• Celor care vor să își creeze propria aplicație Web 2.0.

4. Competențe dobândite

Studenții care finalizează acest curs vor fi capabili:

• Să implementeze o aplicație web dinamică pe baza unor specificații folosind HTML, CSS, JavaScript/jQuery, MySQL și PHP 5.5;
• Să instaleze si configureze librarii open-source într-o aplicație web;
• Să dezvolte într-un mediu web cu toate tehnologiile implicate în proces:
                     o editor de text;
                     o browserele IE, FF Mozilla și Gogle Chrome și extensiile aferente;
                     o unelte de validare HTML și CSS;
                     o unelte pentru debug de cod HTML, CSS și JavaScript/jQuery.

5. Prerechizite

• Noțiuni elementare de HTML, CSS și JavaScript;
• Noțiuni generale de programare;
• Conceptele generale privind bazele de date;
• Este recomandată parcurgerea cursului de Programare Web I (http://www.academiacredis.ro/curs-programare-web1)

6. Laboratoare

Laboratorul 1: Introducere și recapitulare

- Descriere pe scurt a tehnologiilor folosite
- Noțiuni de baza HTML5
- Noțiuni de baza CSS3
- Noțiuni de baza Javascript
- Aplicație

Laboratorul 2: Arhitecturi web

- Bazele serverului web și http-ului
- Modelul client-server
- Programare server-side vs. programare client-side
- Unelte folosite în dezvoltarea aplicațiilor web
- Aplicație

Laboratorul 3: PHP Basics

- Introducere și obiective
- Extensii și configurare php
- Configurare proiect
- Sintaxa php
- Aplicație

Laboratorul 4: PHP Basics

- Tipuri de date: string, integer, float, bool, array, object, resource, null.
- Variabile și variabile globale
- Definire constante
- Operatori matematici, Operatori logici
- Aplicație

Laboratorul 5: Structuri de control și funcții

- Structuri conditionale: if, if else, if else if, switch
- Structuri repetitive: while, do while, for, foreach
- Funcții predefinite, anonime, simple și cu parametri
- Pasarea parametrilor prin referința către funcții
- Aplicație

Laboratorul 6: Vectori (Tablouri)

- Vectori numerici
- Vectori asociativi
- Vectori multidimensionali.
- Operatii și funcții pt lucrul cu vectori
- Aplicație

Laboratorul 7: Formulare

- Prelucrare formulare
- Persistența datelor
- Validare câmpuri
- Metodele GET și POST
- Aplicație

Laboratorul 8: Caracteristici web

- Sesiuni
- Cookies
- Headere HTTP
- Coduri de stare HTTP
- Aplicație

Laboratorul 9: Sistemul de fișiere

- Operații cu fișiere
- Operații cu directoare
- Organizare și drepturi de acces
- Fluxuri
- Aplicație

Laboratorul 10: Șiruri de caractere

- Particularități și operații
- Funcții de conversie
- Funcții PHP specifice
- Regex-uri expresii regulate
- Aplicație

Laboratorul 11: Baze de date

- Introducere și obiective
- Elemente de bază ale SQL
- Baze de date relaționale
- Design-ul unei baze de date
- Aplicație

Laboratorul 12: MySQL

- DDL (Data Definition Language) si DML (Data Manipulation Language)
- Tipuri de date
- Indexi
- Îmbinarea cu PHP
- Aplicație

Laboratorul 13: Securizarea aplicațiilor web

- Securizarea inputului
- Securizarea outputului
- Managementul erorilor
- Aplicație

Laboratorul 14: Aplicație

- Aplicație

Certificări recunoscute internațional

 

Microsoft Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 mai multe detalii aici.

14 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
800 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
600 Lei

Persoane juridice:
1600 Lei