Academia Credis

Programare Web III (PHP 5.5 Advanced)


1. Detalii generale

Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a proiecta și dezvolta aplicații web dinamice folosind cele mai noi tehnologii: PHP 5.5 și MySQL.

Cursul va începe cu o recapitulare a noțiunilor de PHP si MySQL. În continuare vom pune accentul pe Programarea orientată obiect în PHP și noțiuni avansate în utilizarea MySQL. Acest curs are ca scop aducerea cursantului la un nivel începător-mediu în PHP/MySQL.

Detalii Curs

Fiecare cursant beneficiază de un set dedicat de echipamente. Cursul este format din 14 laboratoare, durata fiecărui laborator este 2 ore, timp în care vor fi prezentate noțiuni teoretice și practice.

2. Prezentarea tehnologiilor utilizate în acest curs

PHP

PHP este un limbaj de programare server-side ușor de învățat și de implementat, special creat pentru dezvoltarea aplicațiilor web.

MySQL

MySQL este cel mai popular sistem de management open-source al bazelor de date relaționale. Bazele de date MySQL reprezintă prima opțiune în dezvoltarea aplicațiilor web, reprezentând componenta centrală a pachetului open-source LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python).

3. Cui se adresează cursul?

• Celor care doresc să învețe să folosească cele mai populare tehnologii de creare a paginilor web;
• Celor care știu PHP procedural și doresc să aprofundeze acest lucru într-un mod practic, prin aplicații;
• Celor care știu PHP orientat obiect, însă nu îl stăpânesc bine;
• Celor care doresc să aprofundeze programarea web;
• Celor care vor să își creeze propria aplicație Web 2.0;
• Celor care doresc sa devina programatori/dezvoltatori web, au cunoștințe generale de programare, dar nu de PHP.

4. Competențe dobândite

Studenții care finalizează acest curs vor fi capabili:

• Să implementeze o aplicație web dinamică pe baza unor specificații folosind MySQL și PHP orientat obiect;
• Să instaleze și configureze librarii open-source într-o aplicație web;
• Să dezvolte într-un mediu web cu toate tehnologiile implicate în proces:
                    o editor de text;
                    o browserele IE, FF Mozilla și Gogle Chrome și extensiile aferente;
                    o unelte de validare HTML și CSS;
                    o unelte pentru debug de cod HTML, CSS și JavaScript/jQuery.

5. Prerechizite

• Noțiuni elementare de HTML, CSS și JavaScript;
• Noțiuni generale de programare;
• Noțiuni generale de programare orientata obiect;
• Conceptele generale privind bazele de date;
• Este recomandata parcurgerea cursului de Programare Web II (http://www.academiacredis.ro/curs-programare-web2).

6. Laboratoare

Fiecare cursant beneficiază de un set de echipamente dedicat.
Durata fiecărui laborator este de 2 ore, timp în care vor fi prezentate noţiuni teoretice şi practice. În continuare sunt prezentate subiectele atinse în fiecare laborator:
 

Laboratorul 1: Introducere și recapitulare

- Introducere și obiective
- Tipuri de date
- Structuri de control
- Funcții
- MySQL
- Aplicație

Laboratorul 2: Clase și obiecte - Noțiuni de bază

- Definirea unei clase
- Instantiere
- Atribute/proprietăți, constante și metode
- Constructor și destructor
- Modificatori de access
- Aplicație

Laboratorul 3: Clase și obiecte - Noțiuni de bază

- Getteri și setteri
- Metode magice
- Metode statice
- Încarcarea automată a claselor (autoloading)
- Compararea Obiectelor
- Aplicație

Laboratorul 4: Clase și obiecte - noțiuni avansate

- Introducere și obiective
- Moștenire
- Clase și metode abstracte
- Interfețe
- Aplicație

Laboratorul 5: Clase și obiecte - noțiuni avansate

- Traits
- Excepții
- Namespaces
- SPL
- Aplicație

Laboratorul 6: Design patterns

- Introducere și obiective
- Factory
- Singleton
- Aplicație

Laboratorul 7: Design patterns

- Strategy
- Observer
- MVC
- Aplicație

Laboratorul 8: XML

- Introducere
- Simple XML
- Aplicație

Laboratorul 9: DOM și xPath

- DOMDocument
- DOMElement
- DOMAttr
- xPath Terminologie, operatori și sintaxă
- xPath și php
- Aplicație

Laboratorul 10: Baze de date SQL/MySQL

- Tranzacții
- Pregatirea interogarilor (prepared statements)
- PDO
- PDO Statement
- PDO Exception
- Aplicație

Laboratorul 11: Expresii regulate

- Modalități de specificare a expresiilor regulate
- Clase de caractere
- Repetiții
- Specificarea de formate alternative
- Subexpresii
- Aplicație

Laboratorul 12: Frameworkuri PHP

- Diferente și abordări
- Alegerea unui framework
- Instalare
- Structura
- Dezvolare pe un framework
- Aplicație

Laboratorul 13: Frameworkuri PHP

- Controller
- View
- Model
- Librării
- Aplicație

Laboratorul 14: Securitate și best practices

- Generalități
- Măsuri de securitate și practici generale
- Validarea și formatarea input-ului de la utilizator
- Protecția output-ului
- Tipuri de atacuri
- Aplicație

 

14 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
800 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
600 Lei

Persoane juridice:
1600 Lei