Academia Credis

Programare Web III (PHP 5.5 Advanced)

Descriere

Modulul III al cursului de programare web prezintă setul complet de tehnologii folosite pentru crearea aplicațiilor moderne și scalabile.
Modulul este structurat in 12 laboratoare.

Competențe dobândite

● Implementarea unei aplicații folosind principii OOP
● Utilizarea celui mai popular framework PHP - Laravel
● Proiectarea și implementarea unui API REST
● Folosirea conceptelor avansate de programare - design patterns

Cerințe

● Noțiuni generale de programare
● Noțiuni elementare PHP
● Concepte generale privind bazele de date
● Este recomandată parcurgerea cursului de Programare Web II

Structura

1. Programare orientată pe obiect
a. Clase
b. Obiecte
c. Modificatori de acces
d. Metode magice


2. POO - Mostenire
a. Interfețe
b. Clase abstracte
c. Metode statice
d. Noțiuni suplimentare*
i. PHP Traits
ii. Class autoloading


3. Object-relațional mapping
a. Namespaces
b. EloquentORM


4. Model View Controller
a. Organizarea fișierelor
b. Rutare
c. Componentele unei pagini


5. PHP framework - Laravel
a. Structura de fișiere
b. Concepte arhitecturale
6. Laravel - Componente principale
a. Rutare
b. Controllere
c. View-uri


7. Design patterns
a. Singleton
b. Builder
c. Factory


8. Design patterns
a. Observer
b. Strategy
c. State


9. REST APIs
a. Organizarea endpoint-urilor
b. Recomandări


10. Autentificare și autorizare
a. OAuth2
b. Noțiuni suplimentare*
i. JWT


11. Securitate
a. Cross-site scripting
b. SQL Injection
c. CORS


12. Aplicație
a. Crearea unei baze de date
b. Aplicație Laravel
c. Expunerea datelor prin API REST securizat

 

Certificări recunoscute internațional

Zend PHP 7 Certification

MySQL 5 Certification

 

*Noțiunile suplimentare reprezintă îndrumări din partea trainerului pentru studiu individual.  

12 laboratoare a câte 2 ore

10-15 participanți

Persoane fizice:
900 Lei

Elevi, studenți și șomeri:
800 Lei

Persoane juridice:
1800 Lei